Microsoft Lumia 950 XL Dual SIM - Sõbra telefoniga Bluetoothi kaudu ühenduse loomine

background image

Sõbra telefoniga Bluetoothi kaudu ühenduse loomine
Bluetoothi kasutades saate fotode ja muu jagamiseks oma sõbra telefoniga juhtmevaba

ühenduse luua.

© 2016 Microsoft Mobile. Kõik õigused kaitstud.

120

background image

1. Libistage sõrme ekraani ülaosast allapoole ja puudutage pikalt valikut .

2. Kontrollige, kas Bluetooth on mõlemas telefonis sisse lülitatud.

3. Kontrollige, kas mõlemad telefonid on üksteise jaoks leitavad. Selleks et teie telefon oleks

teiste telefonide jaoks leitav, peab selles olema avatud Bluetoothi seadete vaade.

4. Kuvatakse levialas olevate Bluetooth-telefonide nimed. Puudutage telefoni, millega soovite

ühenduse luua, ja siis puudutage valikut Seo.

5. Kui teine telefon nõuab pääsukoodi, siis sisestage või nõustuge pääsukoodiga.
Pääsukoodi kasutatakse ainult esimest korda ühenduse loomisel.