Microsoft Lumia 950 XL Dual SIM - Lukustuskuva isikupärastamine

background image

Lukustuskuva isikupärastamine
Saate lukustuskuva endale sobivaks muuta. Võite näiteks taustaks määrata oma lemmikfoto.

Taustfoto lisamine

Libistage sõrme ekraani ülaosast allapoole ja puudutage valikuid Kõik sätted >

Isikupärastamine > Lukustuskuva. Valige suvandi Taust seadeks Minu pilt ja toksake valikul

Sirvi. Valige foto, reguleerige selle suurus sobivaks ja seejärel toksake valikul .
Taustfoto vahetamine

Libistage sõrme ekraani ülaosast allapoole ja puudutage valikuid Kõik sätted >

Isikupärastamine > Lukustuskuva. Valige Sirvi, valige foto, muutke selle suurus sobivaks ja

puudutage seejärel ikooni .

© 2016 Microsoft Mobile. Kõik õigused kaitstud.

38

background image

Näpunäide. Lukustuskuva jaoks saate valida ka kuvatava rakenduse või määrata Bingist

päritud fotode juhuesituse. Muutke säte Taust endale meelepäraseks.

Lukustuskuval teavitusi kuvavate rakenduste valimine

Saate otsustada, milliste rakenduste teavitusi (nt vastamata kõned või uue sõnumid) soovite

lukustuskuval näha. Rakenduse valimiseks, mille puhul kuvatakse lukustuskuval üksikasjalik

olek, libistage sõrme ekraani ülaosast allapoole, puudutage valikuid Kõik sätted >

Isikupärastamine > Lukustuskuva ja valige jaotises Valige rakendus, mille üksikasjalikku

olekut soovite vaadata soovitud rakendus. Rakenduse valimiseks, mille puhul kuvatakse

lukustuskuval kiirolek, puudutage jaotises Kiiresti oleku vaatamiseks valige rakendused üht

kohatäiteikooni ja valige rakendus.

Näide: Kui valisite rakenduse Sõnumside puhul üksikasjaliku oleku kuvamise, saate

lukustuskuval uusi sõnumeid lugeda ja näete nende üksikasju. Kui valisite kiiroleku, näete

lukustuskuva teavituses ainult lugemata sõnumite arvu.

Muusika esitamisel esitaja kuvamine

Vajutage telefoni küljel olevat helitugevusnuppu.